ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/02/1975

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 11), התשל"ה - 1974; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה - 1974; צו מס הכנסה (קביעת מענק עקב פרישה בהכנסה), התשל"ד -1974; שאלות והצעות לסדר היום; תקנות מלווה חסכון (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע), התשל"ה -1974; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות (תיקון), התשל"ה -1974 - אושרו; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשל"ה -1974; תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה), התשל"ד -1974; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ביישובים מסוימים ובהיאחזות נ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים