ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/02/1975

דיון על העלאת מחירים ע"י ועדת המחירים; החלטות ועדת המשנה לענייני שכר (שופטים); הצעת תקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1974; חוק לעידוד החיסכון - בנק למלאכה; חוק מס מימון רכוש; צו העלאת מכס על ברזל עגול מעל 8 ממ'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים