ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/02/1975

הצעת תקציב מס' 2 לשנת הכספים 1974; שאלות והצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים