ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/02/1975

דו"ח נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי תשלום בתקופה שבין 31 בינואר 1974 ל-30 בספטמבר 1974; הצעת חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1974, התשל"ד - 1975; חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ה - 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים