ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1975

חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (הסדרים בעקבות שנוי שער המטבע), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים