ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/02/1975

חוק מימון מפלגות (תיקון), התשל"ה-1975; חוק מס מימון רכש (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975; חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט-1949; צו לעידוד השקעות הון; שינויים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים