ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/01/1975

חוק להארכת תקפן של תקנות - שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים