ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/01/1975

חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ה 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים