ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/01/1975

חוק המלווה (תוספת יוקר), התשל"ה - 1975; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה -1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים