ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/01/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1974; צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים