ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/01/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1974; סדרי העבודה של הוועדה; תקנות המים (היטל איזון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים