ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1975

סקירת יועץ ראש הממשלה לענייני אנרגיה על המתרחש בתחום האנרגיה בארץ ובעולם; צו בדבר העלאת היטל איזון המים (הצבעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים