ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/01/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה 1974; חוק עידוד החיסכון - בנק מזרחי; צו הביטוח על עמקי ביטוח (אגרת רישיון ואגרה שנתית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים