ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6); תקנות המים (היטל איזון), התשל"ה -1975 (מכתב שר החקלאות מ 03.12.74)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים