ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/01/1975

דיווח שר האוצר על התקציב לשנת 76 \ 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים