ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/01/1975

היתר לתשלום פיצויים לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961; ועדת המשנה לענייני פיצויי התייקרות בראשותו של חה"כ א. רונן- סיכום ביניים; חוק מס שכח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1974; מוסד ציבור לעניין מתן פטורים ממס שבח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים