ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/01/1975

הצעה לתקנות בדבר היטל איזון במחירי המים (מכתב שר החקלאות מ-03/12/74)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים