ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/01/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים