ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1975

העברת 60 מיליון לירות מסעיף תקציבים מיוחדים לסעיף תמיכות לייצוב מחירים - תמיכות לחשמל; בקשת חברת החשמל להעלאת תעריפים (המשך הדיון); מסקנות ועדת הכספים בעניין "ההטבות המיוחדות לעובדי בנק ישראל"; ערבות המדינה - חברת קרתא בע"מ ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים