ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1975

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ג-1973; חוק עידוד החיסכון- לאיגרות חוב של חברה להשקעות של בנק דיסקונט; תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים