ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/01/1975

חוק החברות הממשלתיות; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חיסכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים