ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1974

חברת חשמל; מתן סמכות ליו"ר הוועדה לפנות לוועדת הכנסת בשאלה-האם ועדת הכנסת חושבת שמותר לוועדת הכספים להביא את הצווים עוד פעם אליה לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים