ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/12/1974

אישור הגדלת ההקצבה להתאחדות עולי רוסיה; הצעת היושב-ראש לפנות לוועדת הכנסת בעניין אישור צווים במליאת הכנסת; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (מס' 10), התשל"ה-1974 צווים קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 9) צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1974; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים