ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/12/1974

הצעת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ג-1973; סקירת יושב ראש הנהלת הסוכנות על שליחותו בארצות-הברית ובדרום-אפריקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים