ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1974

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ג -1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים