ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/12/1974

חוק החברות הממשלתיות; תקנות מלווה פיתוח, התש"ד-1960- הוצאת סדרות חוב (מכתב שר האוצר מיום יד' בכסלו, התשל"ה 08.12.74)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים