ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/12/1974

הודעה בדבר יישובי ספר; חוק חיילים משוחררים (הצעת חוק של חבר הכנסת א. לבני); חוק עידוד החיסכון אגרות חוב; פטור ממס רכוש לפי סעיף 40(ד) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961; פניית אגף התקציבים (מס' 54) בעניין מקורות; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 11,12,13,14 ), התשל"ה-1974; צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 11, 12); צו הבלו של דלק (הטלת בלו), התשל"ה-1974; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי), התשל"ה-1974; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מוצרי דלק), התשל"ה-1974; צו שעת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים