ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1974

חוק החברות הממשלתית, התשל"ג-1973; חוק מס עזבון (תיקון מס' 4) הצעת חבר-הכנסת ש. ארליך; קביעת מוסד לעניין פטור ממס-עזבון; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים