ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1974

בקשת ערבות מטעם המדינה לחברת קרתא בע"מ; הודעה בדבר יישובי ספר לצורך מס רכוש וקרן פיצויים; מתן ערבות מטעם המדינה לרשות הנמלים; ערבות המדינה - שינוי שערי ריבית; ערבות למפעלים העוסקים בייצור לצרכי ביטחון; ערבות מטעם המדינה לבגד עור (1968) בע"מ; ערבות מטעם המדינה להלוואות פיתוח ליזמים בשטחים המוחזקים; ערבות מטעם המדינה למוסדות בנקאיים; ערבות מטעם המדינה למתן הלוואות לסטודנטים; פטור מוסדות ממס עזבון; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו מס רכוש וקרן פיצויים (הגדלת סכום הכנסתו של בעל בנין המושכר בשכירות מו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים