ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/12/1974

מצב התעשייה; תמצית דברי פתיחה של נשיא ההתאחדות מר מרק מושביץ בעת ביקור ועדת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים