ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/11/1974

המלצות ועדת המשנה לקימוצים בתקציב; הקמת ועדה ללימוד נושא הפצוי למיעוטי הכנסה ולמשפחות מרובות ילדים; תשובת שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים