ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/11/1974

אישור המלצות של ועדת מישנה לפטורים ממס נסיעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים