ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/11/1974

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 21)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים