ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1974

קביעת מוסד ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; תכנית החירום הכלכלית (תשובות שר האוצר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים