ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/11/1974

דו"ח על החברה לישראל; דיון עם נגיד בנק ישראל על המצב הכלכלי בעולם וההשפעה על המצב הכלכלי בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים