ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/11/1974

הערכה ראשונה לגבי השפעת התכנית הכלכלית החדשה על התקציב; הערת חבר-הכנסת פת בקשר לדו"ח צי"ם; התאמת תעריפים בתקשורת הבינלאומית לשער הדולר החדש; חוק תקציב מס' 2; מכתב היועץ המשפטי לממשלה בעניין זאב קריב (חברת מקורות); שינוי תעריף לשירות מודיעין 14 ולצלצול מעורר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים