ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/11/1974

העלאת תעריפי החשמל; צו מס נסיעות חוץ (פטור)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים