ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/11/1974

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ג 1973; תכנית החירום הכלכלית (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים