ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/11/1974

חוק לפקודת תיקון מס הכנסה (מס' 21), התשל"ד 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים