ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/10/1974

תקנות מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים