ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/10/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 21), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים