ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/10/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 11), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים