ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/10/1974

קיצוץ תקציב המשרדים לשנת 1974; שימוש ברזרבה לתמיכות לייצוב מחירים, תקציבים מיוחדים -חברות תחבורה ציבורית (מכתב הממונה על התקציבים מיום י"ח בתשרי, התשל"ה - 04.10.74); שינויים בתקציב לשנת 1974 - שירות בטחון כללי, המוסד למודיעין, נתיב-בר, שידורים לברית-המועצות (ב-5 העתקים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים