ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/09/1974

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 21), התשל"ד -1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים