ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/09/1974

סקירת מנכ''ל בנק ישראל על חלוקת האשראי; ערבות המדינה ליצואנים; תשובות החשב הכללי לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים