ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/09/1974

בקשת משרד הבטחון לאשר הוצאת 15 מיליון לירות לתשלום הטבות לנכי צה"ל; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלווה, התשט"ז-1956-תכנית חסכון "יתרון" של בנק דיסקונט; סקירת יושב-ראש הנהלת הסוכנות, מר פ. ספיר על מצב העלייה והקליטה, ועל סיורו בתפוצת ישראל בארצות דרום אמריקה ובארצות הברית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים