ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/09/1974

דירתו של נגיד בנק ישראל (מכתב עו"ד י. שגב מ-26.08.74); הוראה בדבר תשלום פיצויי לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים - (מכ' שר האוצר מ- ח' באלול, התשל"ד 26.08.74); חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מ' 5), התשל"ו 1974; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין (מכ' שר האוצר מ-ח באלול, התשל"ד 26.08.74); תגמולים והטבות לאלמנות (מכתב ראש אגף התקציבים במשרד הבטחון מ- 06.09.74); תעריפי משלוח וחבילות ספרים ותקליטים המודפסים בישראל - (מכ' שר התקשורת 26.08.74)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים