ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/09/1974

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים