ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/09/1974

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974; צווים לעידוד חסכון (פטור ממס הכנסה); תקציב לשכת נשיא המדינה; תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים