ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/08/1974

אגרות חוב של בנק יעד לפתוח חקלאי בע"מ; הודעה בדבר יישובי ספר; חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973; פטור מוסדות ממס שכח מקרקעין; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל), התשל"ד-1974; תקציבים מיוחדים, שימוש ברזרבה, שינויים בתקציב לשנת הכספים 1974, עודפי תקציב משנת הכספים 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים